FANDOM


Dziwka i Doliniarz - oberża położona w Low Holborn w Kolonii. Choć nie odgrywa znaczącej roli w serii, to w większości książek jest ona wspominana - w pierwszej części odbyła się tam bójka Tama Macaulaya z Heraldo Walshem, w czwartej Celia Burrows przechodziła obok niej, a w piątej Patryk znalazł w jej pobliżu trzech martwych Kolonistów (w tym wspomnianego wcześniej Walsha), bezlitośnie zabitych w oberży przez Granicznika.